Tax Free

TRANSLATE

Sonda

Co zmienił byś w naszym sklepie ?

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

POLECAMYRegulamin sklepu

Witamy w naszym sklepie.


Posiadamy części zamienne do samochodów osobowych oraz dostawczych wszystkich marek.

Adres sklepu:

ul. Grunwaldzka 31

15-893 Białystok

tel. (85) 663 13 52

531 330 888


Możliwy odbiór osobisty po uprzednim ustaleniu terminu. W przypadku odbioru osobistego prosimy o zalicytowanie wybranego towaru oraz kontakt w celu ustalenia terminu odbioru.DANE DO PRZELEWU:
ULES
ul. Grunwaldzka 31
15-893 Białystok
Nr rach. 10 1140 2017 0000 4302 1142 0231 (MBank)


Nasz login z allegro to:

ULES_PL

Obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy ULES, działający pod adresem www.ules.pl jest własnością firmy ULES S.C. z siedzibą w Białymstoku (15-893) przy ulicy Grunwaldzkiej 31, NIP 5421361842

I. Oferta sklepu ULES. Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Administratorem ULES jest firma ULES S.C.

2. Sklep internetowy ULES umożliwia Klientom:
a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym ULES i zawierania umów sprzedaży na odległość.

b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym ULES

3. ULES nie udostępnia informacji o numerach części, ani nie sprawdza historii pojazdów.
4. Oferta prezentowana na stronie sklepu internetowego ULES, nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jest wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
5. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia przez ULES oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Złożenie oferty przez Klienta następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt II.

6. Korzystanie z ULES możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internetowych, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

a) przeglądarka Google Chrome, Internet Explorer (wersja 9 i wyżej), Mozilla Firefox,

b) rozdzielczość: optymalna 1024x768,

c) system operacyjny: Ms Windows, Mac OS, Android,

d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb,

II. Korzystanie ze strony internetowej ules.pl

1. Korzystanie i rejestracja w Ules.pl są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z ULES jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2. ULES zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

3. ULES uprawiony jest do okresowego wyłączenia dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyny.

4. Korzystanie z ULES odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. ULES nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w pkt. I.2.

5. ULES nie odpowiada w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody Klienta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

b) treści reklam umieszczanych w ramach sklepu,

c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu,

d) przerwy w funkcjonowaniu ULES zaistniałe z przyczyn niezależnych od ULES, w szczególności z przyczyn technicznych takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.

e) szkody spowodowane przez działanie użytkowania niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze ULES,

f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w ULES,

6. ULES wskazuje ponad to, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak: spam, wirusy, konie trojańskie, ataki hakerskie.

7. ULES podejmie działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w pkt. 6 zagrożeń, w szczególności przez:

a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,

b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

III. Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem koszyka (formularza zamówień) na stronie sklepu Ules.pl, poprzez e-mail wysłany na adres sklepu: ules.pl oraz za pośrednictwem komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

3. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail potwierdzający odebranie złożonej oferty (zamówienia). Wiadomość ta nie stanowi jeszcze oświadczenia o przyjęciu oferty. Po weryfikacji treści złożonej oferty Klient otrzyma informację elektroniczną o przyjęciu lub nie przyjęciu przez ULES złożonej oferty (zamówienia). Otrzymanie wiadomości elektronicznej przez Klienta o przyjęciu oferty (zamówienia) przez ULES stanowi przyjęcie oferty przez ULES w rozumieniu kodeksu cywilnego; z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Zamiast informacji elektronicznej, o której mowa powyżej, w celu zawarcia umowy sprzedaży ULES może skontaktować się z Klientem w inny sposób celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu zgodnych ustaleń pomiędzy ULES a Klientem.

IV. Ceny


1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym ULES są wyrażone w złotych polskich (PLN) jako cena netto wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.
2. W sklepie internetowym ULES stosowane są następujące kategorie cenowe:
a) cena detaliczna – standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
b) cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy ULES.
3. Rabaty nie są dostępne przy płatności za produkt kartą płatniczą.
4. ULES zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach ULES, bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Koszty (dostawy) wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Sklep, akceptowanej przez Klienta). Informacje na temat kosztów wysyłki dostępne są także na stronie sklepu Ules.pl.

V. Dostawa


1. Ogólne zasady
1.1. ULES dostarcza Klientowi towar zamówiony w sklepie internetowym za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/GLS/DHL oraz Poczty Polskiej S.A.
1.2. ULES dostarcza towar zamówiony w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3. ULES realizuje przesyłki na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Europy i Reszty świata
1.4. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
1.5. ULES dostarcza towar zamówiony wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT albo paragonu i informacją wymaganą przy zawarciu umowy na odległość. W razie braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

2. Czas dostawy
2.1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2.2. Na termin otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia, tj. kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki
b) przewidywany czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
2.3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu,
2.4. Gdy zamówienie zostanie złożone do godz. 15:00 w dniu roboczym i obejmuje towar znajdujący się w magazynach sklepu, ULES dołoży wszelkich starań, aby dostawa towarów nastąpiła następnego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00. Natomiast gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 15:00 lub w dniu innym niż dzień roboczy i obejmuje towar znajdujący się w magazynach sklepu, ULES dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktów nastąpiła drugiego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00.
2.5. Gdy zamówienie zostanie złożone do godz. 15:00 w dniu roboczym i obejmuje towar, którego istnieje konieczność sprowadzenia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ULES dołoży wszelkich starań, aby dostawa towarów nastąpiła w ciągu dziesięciu dni roboczych między godziną 9:00 a 17:00. Natomiast gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 15:00 lub w dniu innym niż dzień roboczy i obejmuje towar, którego istnieje konieczność sprowadzenia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ULES dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktów nastąpiła ciągu jedenastu dni roboczych między godziną 9:00 a 17:00.


3. Odbiór dostawy
3.1. Po wydaniu towaru przez kuriera Klient powinien sprawdzić, czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.
3.2. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór towaru.
3.3. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru lub ewentualnych ubytków Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ULES zaleca sporządzić protokół szkodowy.

4. Nieobecność osoby uprawnionej do odbioru dostawy, inne przyczyny niedostarczenia towarów
4.1 W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru zamówienia, we wskazanym powyżej przedziale godzinowym, kurier podejmie ponowną próbę dostawy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego kuriera, które znajdują się na stronie sklepu ULES.
4.2 Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia towaru, dostawa zamówienia okaże się niemożliwa, zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ULES kosztów dostawy.
4.3 Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej, niezasadnie odmawia ona przyjęcia towaru, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 4.2 powyżej.
4.4. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie 4 ULES ma prawo do nie przyjmowania w przyszłości innych zleceń od Klienta.

VI. Formy płatności


1. Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
a) płatność za pobraniem: opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
b) płatność przelewem: przelew dokonywany jest na rachunek banku

ULES s.c.
ul. Grunwaldzka 31
15-893 Białystok
Nr rach. 10 1140 2017 0000 4302 1142 0231 (MultiBank)

w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia

Płatność za zamówienie następuje przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży przez ULES, a po jej zawarciu i powinna być dokonana w dniu zawarcia umowy sprzedaży; ULES uprawniony jest do wstrzymania się ze swoim świadczeniem do chwili wpływu zapłaty za towar na ww. rachunek bankowy. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Klient zostanie wezwany do dokonania zapłaty w terminie dodatkowym pod rygorem odstąpienia przez Lellek Sklep od umowy sprzedaży,
c) płatność e-przelewem: tj. za pośrednictwem strony internetowej (PayU), która przekierowuje na stronę internetową banku kupującego umożliwiając bezpośrednią płatność,
d) płatność w siedzibie firmy kartą płatniczą lub gotówką (w przypadku odbioru osobistego).
2. W przypadku, gdy dokonana płatność za zamówienie będzie niższa od kwoty należnej, wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, ULES wstrzyma się z realizacją umowy i poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie przekazane zostanie do realizacji po dokonaniu zapłaty całej umówionej ceny i kosztów przesyłki. Zapis niniejszy dotyczy umów, w których strony umówiły się na płatność z góry.
3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, ULES niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr rachunku bankowego, na który możliwy będzie zwrot powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymania informacji o numerze rachunku bankowego od Klienta.
4. ULES może ustalić z Klientem inne, szczegółowe warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez ULES jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą sprzedaży.
5. ULES nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych celem zabezpieczenia wykonania umowy.

VII. Odstąpienie od umowy przez konsumenta


1. Każdy Klient, który zawarł z ULES umowę na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta odebrała towar.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować ULES o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu

4. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy:

a) wysłanie jednoznacznego, podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą na adres ULES, ul. Grunwaldzka 31, 15-893 Białystok

b) wypełnienie online formularza o odstąpieniu od umowy, który znajduje się na stronie ules.pl

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 5 b) i c) ULES niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres mailowy wskazany w oświadczeniu.

6. Klient, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar do ULES, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

7. Towar odsyłany jest przez Klienta do ULES na koszt Klienta. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jedynie w przypadku gdyby ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą, np. z powodu wymiarów, ULES zobowiązuje się do odebrania towaru na swój koszt.

8. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Towar powinien być w miarę możliwości zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Dopuszczalna jest jednak sytuacja, w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością, z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. b. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.

10. W przypadku uwzględnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ULES zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klient a płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ULES), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym ULES został poinformowany przez Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. ULES może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia ULES dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
13. Zgodnie z ustawą wymienioną w pkt. 1 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m.in. nośniki z mapami do systemów nawigacji satelitarnej, nośniki USB (PenDrive), sterowniki układów napędowych).

VIII. Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego ULES

1. Wszelkie towary dostępne w ULES pochodzą z legalnego źródła.

2. ULES zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru niezwierającego wad.

A) Warunki Reklamacji

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ULES w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wady fizycznej.

2. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, powinien być wysłany do Sklepu na koszt ULES. Zgłoszona wada fizyczna towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania
3. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe
4. Towar, w miarę możliwości, powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to części elektronicznych i wrażliwych jak czujniki, sterowniki, przekaźniki itd.).
5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
6. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. W przypadku nie wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 5, do towaru należy dołączyć pisemną informację, zawierającą:

a) opis występujących wad fizycznych lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują,

b) wskazanie, czy Klient domaga się usunięcia wady, czy też wymiany towaru, czy też składa oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,

c) dane kontaktowe Klienta, w postaci adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu e-mail, jeżeli Klient takowy posiada.
7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży. W przypadku jego braku ULES rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w ULES.
8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez ULES przesyłki z reklamowanym towarem. ULES powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
9. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, ULES odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

10. W przypadku uznania reklamacji ULES dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go w terminie 14 dni na adres Klienta oraz na koszt ULES.

11. ULES wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwie lub wymagać będą nadmiernych kosztów, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do:

a) żądania obniżenia ceny towaru,

b) żądania zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy,

c) wyboru innych zaproponowanych przez ULES towarów.

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez Klienta zostanie mu zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie 14 dni od wskazania przez Klienta, z którego z roszczeń korzysta,

12. W przypadku nieuznania reklamacji ULES poinformuje o tym Klienta oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt ULES.
13. Reklamacja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:

a) nieprawidłowego montażu i uruchomienia, jeżeli czynności te nie zostały wykonane przez ULES lub podmiot trzeci, za który ULES ponosi odpowiedzialność, albo Klienta, który nie postępował według instrukcji otrzymanej od ULES

b), w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów pojazdu.
14. Reklamacja nie obowiązuje jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

B) Warunki Gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez ULES mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. ULES nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a ULES może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do ULES,

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od ULES w związku z niezgodnością towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w dziale A) Warunki Reklamacji

3. W przypadku skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych i reklamowania towaru za pośrednictwem ULES, Klient zobowiązany jest do:

a) wysłania wadliwego towaru na swój koszt; w przypadku uwzględnienia roszczeń zgłaszanych przez Klienta, poniesiony przez niego koszt wysyłki towaru do ULES zostanie Klientowi zwrócony. Sklep nie przyjmuje przesyłek, gdzie koszty przesyłki płatne są przez adresata przy odbiorze, tj. za pobraniem.

b) dołączenia do reklamowego towaru kserokopię dokumentu sprzedaży oraz oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).

IX. Uszkodzenia i braki w transporcie.


1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. Kopię lub skan protokołu szkody Klient przesyła do ULES (ULES S.C. ul. Grunwaldzka 31, 15-893 Białystok).
2. O w/w sytuacji proszę powiadomić ULES za pomocą wiadomości e-mail pod adresem ules@ules.pl lub telefonicznie +48 85 663 13 52 najpóźniej w ciągu 24 godzin, podając numer zamówienia w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu prosimy o kontakt z kurierem celem spisania protokołu szkody. Kopię lub skan protokołu szkody Klient przesyła do ULES ULES S.C. ul. Grunwaldzka 31, 15-893 Białystok)


4. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sklepem (najpóźniej w ciągu 24 godzin) za pomocą wiadomości e-mail pod adresem ules@ules.pl lub telefonicznie +48 85 663 13 52.
5. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia wartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową czy rękojmi. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

X. Dane osobowe

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, iż dane osobowe Klientów ULES są przechowywane i przetwarzane w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez ULES S.C. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w następujących celach:

a) w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia w ULES przez Klienta,
b) w związku z rejestracją konta w ULES,
c) w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy,
d) dla potrzeb technicznych, statystycznych i referencyjnych,
e) badania satysfakcji klienta,
oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu:
a) informowania o nowych produktach, usługach,
b) marketingu i promocji produktów i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora Danych,
c) aktualizacji bazy danych,
d) realizacji wszelkich działań posprzedażowych na zasadach określonych przepisami Ustawy RODO

2. Administratorem danych jest ULES s.c. Łukasz Milewski Katarzyna Milewska z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Białymstoku. NIP: 542-316-18-42

a) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Łukasz Milewski, email: ules@ules.pl. Powyższy email. stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Możecie Państwo zgłaszać problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane się na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego powyżej.


b) Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

c) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

d) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają Pańswto, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. Państwa dane osobowe mogą udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

a) naszym pracowniom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą serwisu,

b) przewoźnikom i operatorom pocztowym,

c) platformom płatniczym,

d) różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań serwisu,

e) organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,

f) firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń,

g) do biura podatkowego,

4. ULES zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

5. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, lecz niezbędna do wykonania zawartej z nami umowy. Akceptując regulamin, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

XI. Prawa autorskie

ULES jest własnością administratora. Zawarte w ULES materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz 83 ze zm.)
ULES wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.
ULES, jak również jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba, że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt. 2.
Przystępując do korzystania z ULES, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
Wszystkie użyte w ULES znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

XII. Postanowienia końcowe


1. ULES nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 3 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2. ULES ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.
5. ULES na żądanie Klienta udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
7. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
8. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
9. ULES zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Klientowi, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. ULES zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Ules.pl
11. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej ULES.
12. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z ust. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
13. W przypadku określonym w ust. 9 Klient ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną ULES (ules@ules.pl). Zaniechanie poinformowania ULES oznacza, że Klient zaakceptował zmieniony Regulamin.
14. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kontakt

ules@ules.pl

(85) 663 13 52 - sklep

531 330 888-Łukasz

Informacje dodatkowe

Dostępne rabaty!!!
Możliwy odbiór osobisty po uprzednim ustaleniu terminu(szczegóły w zakładce "Regulamin sklepu").

Adres sklepu:
ul. Grunwaldzka 31
15-893 Białystok.
tel. 531 330 888

czynne:
pon-pt: 9:00-16:00
sobota: 9:00-13:00

Towar przez nas oferowany jest nowy i posiada gwarancję.
W przypadku zakupu kilku towarów jednocześnie istnieje możliwość wysłania całości w jednej przesyłce. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny wysyłki.
Na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon lub Fakturę VAT na życzenie. Formularz zwrotu towaru.

Życzymy udanych zakupów.

Cenniki do pobrania

Sklep internetowy Shoper.pl